" - , ." .

, Microsoft Windows, Windows 7 Microsoft.


Windows 7 Windows NT, Windows Vista.


Office 365 Microsoft Office 2016 Microsoft Office


Microsoft Office - Microsoft, .


Microsoft Office 2010 - 2010 .


Microsoft Windows Server 2008 ( Longhorn Server) Microsoft. Windows Server 2003 Vista (NT 6.x).


WinRAR Windows , . shareware-. Pocket PC Freeware.


ABBYYFineReader - , .


ABBYYPDFTransformer 3.0 PDF-.


Windows, Microsoft Office, WinRAR .